NT$16,100

江斯丹頓傳承85180系列機芯採用西鐵城9019改江斯丹頓自產Cal.2450機芯手錶a貨

頂級原單江斯丹頓傳承85180系列機芯採用西鐵城9019改江斯丹頓自產Cal.2450機芯

NT$16,100